380 44 333 44 13
Наша компанія забезпечує правовий захист кожної фізичної та юридичної особи і надає повний комплекс юридичних послуг в Києві та по всій Україні.

Приведення Статуту у відповідність до нового законодавства

6 лютого 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», під час розгляду якого фахівцями було подано приблизно 500 правок.

Безкоштовна консультація

Робота по затвердженню цього Закону тривала більше року, при цьому спеціальним комітетом було враховано близько 360 доповнень. Таким чином... Читати далі

Порядок дій
1

Підготовка документів.

2

Організація зустрічі у нотаріуса.

3

Внесення змін до ЄДРПОУ.

Перелік документів
 • У разі, якщо засновником є юридична особа:
  Виписка
  – Статут
  – Печатка
  – Протокол (рішення)
  – Наказ про призначення директора
Ціни
Приведення Статуту у відповідність

Юристи нашої компанії детально вивчили новий Закон України про «ТОВ та ТДВ» і гарантують Вам швидко, а головне якісно привести Ваші статутні документи в повну відповідність до нового законодавства.

Послуга містить...
 • консультація
 • підготовка всіх необхідних документів
 • подача пакету документів реєстратору
950 грн.
Нова редакція Статуту товариства, відповідно до нового Закону
Замовити послугу
Контакти

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, б.25

Форма зворотного зв'язку
Консультації надаються безкоштовно
Про послугу
(⇑)

… статути товариств, які були затверджені раніше, містять ряд нормативів, які не відповідають новому законодавству.
Розпочавши свою дію з 17 червня 2018 року, зазначений Закон точно визначає правовий статус ТОВ і ТДВ, систему діяльності, реєстрацію та закриття, а також права і обов’язки членів, що входять в організацію. При цьому представникам бізнесу слід знати, що з моменту набрання Законом чинності вони зобов’язані протягом року здійснити всі необхідні зміни, пов’язані з їх статутом. Важливо також і те, що всі товариства, що вносять такі зміни, весь рік будуть звільнені від оплати, яка передбачена за реєстрацію компанії в Держреєстрі.

Припускаючи трансформації в сфері регулювання та організації роботи товариства з обмеженою відповідальністю, новий Закон акцентує увагу на такі особливості:

 • для виходу зі складу компанії одного учасника, що володіє часткою 50%, він повинен обов’язково отримати згоду від інших членів колективу;
 • корпоративні договори, мають конфіденційний характер, підлягають визнанню на законодавчому рівні;
 • термін внесення вкладу будь-якого учасника скорочується до шести місяців і відраховується з дня дати реєстрації компанії в ЄДР;
 • права учасника можуть переходити до правонаступника або спадкоємцю без згоди інших учасників товариства;
 • необхідність встановлення правил, які стосуються значних угод.

Оскільки Статут компанії можна назвати його серцем, то вся корпоративна документація вимагає ретельної підготовки. Тільки так компанія буде мати можливість здійснювати свою діяльність в рамках правового поля і всебічно розвивати свій бізнес із залученням іноземних інвестицій.

Основні положення оновленого Закону

Крім визначення правового статусу товариств, в Законі з’явилися зміни, що стосуються кількості їх учасників. Згідно з нововведеннями, їх чисельність не підлягає обмеженню, тоді як в старому варіанті законодавства організації мали право приймати не більше 100 учасників. Окрім цього, статті оновленого Закону містять наступне:

 1. Визначення поняття корпоративного договору, а також умови і порядок його створення. Згідно з ним, всі учасники організації повинні здійснювати свою діяльність в певному порядку.
 2. Роз’яснення поняття безвідкличної довіреності з корпоративних прав.
 3. Інформація про приведення Статуту у відповідність до нового Закону, оскільки питання оформлення цього головного документа вимагають великої уваги. Так як статути товариств, які були затверджені раніше, містять ряд положень, які не відповідають новому законодавству, то в такому випадку необхідно обов’язково враховувати положення нового Закону з цього питання. Згідно з нововведеннями, статут ТОВ повинен містити:
  • назву товариства або компанії – в обов’язковому порядку повний та скорочений варіант (якщо такий є);
  • інформацію про тих, хто здійснює процедуру управління товариством, а також їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
  • систему, що визначає порядок вступу та виходу учасників з товариства.

Окрім цього, робота наглядової ради, її повноваження і процедура обрання та інші моменти, пов’язані з цим органом, визначаються виключно статутом компанії. Що ж стосується виконавчого органу, то він в даному випадку є одноосібним. Статут при цьому має право встановлювати його колегіальність і визначати кількість складу. Як правило, такий орган називається «дирекція», голова – «генеральний директор» в тому випадку, якщо сам статут не передбачає інші варіації назв.

Як вже було сказано, старий Закон дозволяв учасникам компанії зробити внесок протягом одного року з моменту реєстрації компанії. Тепер же цей термін скорочується вдвічі і передбачає шестимісячний період. При цьому особливістю оновленого Закону є скликання загальних зборів учасників, якщо один з них не зміг внести свою частку в зазначений термін. В такому випадку на зборах може бути винесено одне з таких рішень:

 • виключення з членів компанії боржника;
 • зменшення частки статутного капіталу компанії на розмір, відповідний неоплаченій частини частки учасника;
 • ліквідація товариства.

Крім іншого, відповідно до положень нового Закону, в разі прострочення дати виплати виконавчому органу рекомендовано відправити потенційному боржнику попередження.

Що стосується статутного капіталу, то в старій версії Закону його можна збільшувати тільки в тому випадку, якщо всіма членами колективу будуть повністю внесені вклади. Після нововведень учасники компаній можуть зробити це без додаткових внесень – а за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. Також в новому Законі є ряд норм, які детально інформують і встановлюють порядок зменшення або збільшення статутного капіталу. При цьому законодавство передбачає і порядок відчуження своєї частки статутного капіталу або її частини кожним учасником компанії.

Процесу виплати дивідендів присвячена окрема стаття. Ще один розділ акцентує увагу на питанні з приводу виділення і завершення функціонування ТОВ. У зв’язку з цим Закон точно визначає саме поняття, процедуру здійснення таких операцій. Більш того, законодавством визначається процес конвертації часток при необхідності припинити діяльність компанії або ж для її виділення. При цьому багато уваги приділяється захисту прав кредиторів.

Також нове законодавство регулює і порядок виникнення та проведення перевірок від аудиторів. Вони мають здійснюватися відповідно до вимог учасників, сукупність частки статутного капіталу яких складає десять і більше відсотків.

Багато уваги приділено проблемам з проведення великих угод і угод із зацікавленістю. У відповідній статті дається чітке визначення самого поняття угоди, а також детально описується процедура підготовки та проведення даної дії.

Якщо ви плануєте створити ТОВ або вам необхідно своєчасно провести модифікацію свого статуту – звертайтеся за допомогою в «Imperiun Lux». Кваліфіковані експерти нашого агентства нададуть всі послуги, спрямовані на підготовку необхідних документів для загальних зборів і Статуту ТОВ. Оформлення всієї документації згідно до вимог статей нового Закону буде для вас досить швидкою і необтяжливою процедурою, якщо ви доручите це нам.