380 44 333 44 13
Наша компанія забезпечує правовий захист кожної фізичної та юридичної особи і надає повний комплекс юридичних послуг в Києві та по всій Україні.

Реєстрація акціонерного товариства

Професійна допомога наших юристів в реєстрації АТ
дозволить завершити процедуру реєстрації в найкоротші терміни.
Надаємо вичерпні консультації, збираємо всі необхідні документи, допомагаємо уникнути помилок.

Безкоштовна консультація

Товариство з обмеженою відповідальністю є одним з найвідоміших різновидів господарських підприємств. До компаній даного типу відносяться комерційні організації, у яких статутний капітал поділяється на... Читати далі

Порядок дій
1

Підібрати унікальну назву компанії.

2

Обрати вид діяльності (згідно з КВЕД-2010).

3

Визначитись з юридичною адресою.

4

Узгодити оцінку майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства.

5

Узгодити статут товариства.

6

Створити органи товариства – членів наглядової ради, голову колегіального виконавчого органу (одноосібного), членів ревізійної комісії (ревізора).

7

Узгодити результати розміщення акцій.

8

Подати заяву та всі необхідні документи на реєстрацію випуску акцій в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

9

Зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій та видачу тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

10

Присвоїти акціям міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів.

11

Укласти з Центральним депозитарієм цінних паперів договір про обслуговування емісії.

12

Розмістити акції серед засновників товариства і сплатити засновниками повну вартість акцій.

13

Зареєструвати товариство в органах державної реєстрації.

14

Надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

15

Зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

16

Отримати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

17

Отримати засновниками товариства документи, що підтверджують право власності на акції.

18

Обрати систему оподаткування.

Перелік документів
 • Паспорт громадянина України в оригіналі.
 • Ідентифікаційний код.
 • У разі якщо засновник юридична особа:
  – Виписка
  – Статут
  – Печатка
  – Протокол, наказ про призначення керівника
 • Нотаріальна Довіреність (якщо засновник є фізичною особою).
 • Якщо засновник або керівник – іноземець, тоді від нього будуть потрібні паспорт, перекладений на українську мову, завірений нотаріально та ИПН (ідентифікаційний код), отриманий в Україні.
 • При відкритті рахунку в банку, директору – іноземцю потрібно мати документ, який свідчить про наявність дозволу на проживання, а також дозвіл на офіційне працевлаштування в Україні.
Ціни
Реєстрація акціонерного товариства

Швидка Реєстрація АТ в органах державної реєстрації (внесення до Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань) та реєстрація випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Термін реєстрації – від 40 робочих днів.

Пакет містить...
 • реєстрація випуску акцій в НКЦПФР
 • реєстрація АТ в ЄДР
 • постановка на облік УКРІНФОРМ України
 • отримання свідоцтва про реєстрацію акцій
20 000 грн.
Зареєструємо АТ, враховуючи інтереси всіх акціонерів компанії
Замовити послугу
Контакти

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, б.25

Форма зворотного зв'язку
Консультації надаються безкоштовно
Про послугу
(⇑)

… декілька акцій, що підтверджують права і зобов’язання учасників товариства по відношенню до нього.

На сьогоднішній день акціонерне товариство вважається найбільш поширеною формою господарювання, при цьому найчастіше така форма затребувана у представників середнього і великого бізнесу. Всього існує два поняття, які стосуються цього виду підприємництва – відкрита і закрита форма акціонерного товариства.

Особливості акціонерного товариства як форми господарювання

Головною відмінністю АТ від товариства з обмеженою відповідальністю можна назвати те, що його діяльність регулюється зборами акціонерів. Саме їм, а не одноосібному директору належать всі контролюючі та регулюючі повноваження. Для цього під час ради директорів, а також на контрольно-ревізійній комісії відбуваються вибори складу зборів акціонерів.

Такі збори мають проводитись щорічно в зазначені заздалегідь дні. Якщо ж виникають непередбачені обставини, то їх можна скликати у позачерговий час. Ініціювати його має право кожен акціонер товариства, якому належить не менше 10% від загального пакету акцій.

Порядком денним щорічних зборів, як правило, є:

 • звіт, що надається ревізійною комісією, заснований на підведенні підсумків діяльності компанії за минулий період;
 • отримання інформації, що міститься у звітних документах – про прибутки, збитки, річний баланс,
 • розподіл річного прибутку між акціонерами;
 • питання переобрання директора компанії або інші організаційні процеси.

Саме товариство має можливість відкривати розрахункові та інші рахунки в банках, а також укладати договори або інші угоди виключно після його реєстрації. Крім того, такі організації наділені правами створення в Україні і за межами її території своїх представництв, філій та дочірніх компаній.

Безпосередні учасники акціонерного товариства можуть:

 • брати участь в управлінні всіма справами суспільства;
 • брати участь в процесі розподілу доходів з тим, щоб отримувати в подальшому свою законну частку;
 • вимагати надання вичерпної інформації про роботу товариства;
 • покинути товариство в силу різних причин.

Відзначимо, що вкладами учасників та засновників мають право бути будівлі, споруди, обладнання, цінні папери, акції та т. Д.

Формування акціонерного товариства передбачає різні способи: заснування, злиття, поділ, виділення або перетворення. Відкрити його має право одна, дві або більше осіб. Повна назва компанії даного типу, як правило, містить назву організаційно-правової форми та найменування типу фірми. Допускається також наявність скороченої української назви, яка поєднується з повним найменуванням іноземною мовою.

Реєстрація АТ: основні процедури

Оформлення будь-якого виду бізнесу в наші дні істотно спрощується, проте сам реєстраційний процес має безліч нюансів, знати про які може не кожен. Що стосується акціонерного товариства, то специфіка фіксації таких компаній в державних структурах передбачає цілий комплекс подальших дій, тісно пов’язаних між собою. До їх переліку входять відкриття рахунків в банківських установах, отримання електронних ключів для підписання різної документації та звітів в податкову і багато іншого. І хоча не так давно вступили в силу нові зміни, покликані ще більше полегшити реєстраційний процес для бізнесу, проте, без професійних помічників досить складно буває розібратися у веденні всіх справ.

Який же порядок дій при реєстрації? Незалежно від того, який тип акціонерного товариства збирається оформити документально його представник, всі етапи його реєстрації є абсолютно ідентичними.

Спочатку всі засновники майбутньої компанії створюють і ставлять свої підписи під установчим договором. У цьому документі зазвичай визначається план створення акціонерного товариства, ретельно прописуються заходи цього плану. Такий договір не повинен діяти на постійній основі, оскільки він створюється тільки на період, необхідний для реалізації організаційних дій.

Наступним етапом є проведення закритого розміщення акцій, після чого проводиться збори щодо підведення підсумків розміщення акцій. Завершальним етапом є безпосередньо реєстрація акціонерної компанії.

Звичайно, всі перераховані вище дії передбачають попередню підготовку цілого пакету документації. Від того, наскільки правильно він буде зібраний і оформлений, і залежить успішність самої процедури, що завершує реєстрацію. При цьому потрібно зазначити, що спеціалізованими документами, без яких процедура фіксації підприємства буде просто неможливою, є акції. Ці цінні папери необхідно випустити і обов’язково зареєструвати після підписання установчого договору.

Наступним важливим документом можна вважати статут, який також складається засновниками акціонерного товариства, але тільки після підведення підсумків закритого розміщення акцій. У більшості випадків, статут повинен містити інформацію наступного типу:

 • назва майбутньої фірми – в повній та скороченій формах, сформульована українською мовою;
 • вказівка ​​типу АТ – відкрите або закрите;
 • розмір статутного капіталу;
 • дані про випущені акції – їх кількість, вид, номінальна вартість та інше;
 • при формуванні резервного капіталу слід неодмінно вказати в якості додаткових відомостей його розмір.

В статуті, так само, як і в договорі, обов’язково повинні бути підписи всіх акціонерів, а сам статут необхідно посвідчити у нотаріуса. Тільки після дотримання всіх цих процедур засновникам надається можливість звертатися до органів державної реєстрації для подальшої фіксації нового підприємства. Пакет основних документів, необхідний для пред’явлення, містить:

 • протокол, який вказує на бажання конкретних засновників створити акціонерне товариство;
 • спеціальна реєстраційна заявка, заповнена належним чином відповідно до норм встановлених українським законодавством;
 • статут товариства в двох примірниках;
 • повідомлення про сплату реєстраційного збору.

Крім перерахованого вище, для процесу фіксації АТ можуть додатково знадобитися іншого роду документи, що залежить від типу осіб, які увійшли до складу засновників.

Відповідно до українського законодавства, вся процедура реєстрації повинна здійснюватися протягом трьох робочих днів. Однак легалізація новоствореної компанії не може вважатись завершеною без фіксування акціонерного товариства в органах податкової інспекції та Пенсійному фонді. Необхідно підкреслити, що тільки успішний результат таких дій дає можливість і право займатися комерційною діяльністю.

Кваліфікована допомога від «Імперіум Люкс»

З вищесказаного стає цілком очевидно, що процедура реєстрації акціонерного товариства не так проста, як це здається на перший погляд. Саме тому юридична компанія «Імперіум Люкс» пропонує свої послуги, що дозволяють значно заощадити час і нерви кожного клієнта. Забезпечуючи своїм замовникам повний спектр послуг за цим напрямком, ми гарантуємо професіоналізм, порядність і швидкі терміни виконання всіх зобов’язань, взятих нашою стороною. Злагоджений колектив досвідчених співробітників забезпечить комфортну і оперативну процедуру реєстрації, а також забезпечення попереднього підготовчого етапу, що стосується Вашої документації.

Замовляючи послугу реєстрації акціонерного товариства у нас, Ви можете розраховувати на:

 • кваліфіковану консультацію юристів компанії з приводу призначення організаційно-правової форми майбутньої організації;
 • інформування та допомога у виборі найбільш оптимальної для Вашого випадку форми оподаткування;
 • рекомендації, що стосуються документів, які необхідні для подальшої процедури реєстрації в державних органах;
 • професійну підготовку повного пакету документів, що повністю виключає ймовірність непорозумінь і помилок надалі;
 • представлення інтересів клієнта у всіх органах державного управління, при цьому у наших замовників немає необхідності бути присутнім при цьому;
 • проведення реєстраційних процедур в податковій інспекції, а також в Пенсійному фонді;
 • допомога у відкритті банківських та інших розрахункових рахунків;
 • сприяння в створенні і отриманні печаток і штампів, в разі необхідності.

Завдяки нам Ви отримаєте можливість пройти процес реєстрації максимально швидко і якісно. Рекордно стислі терміни при цьому не є єдиною нашою гідністю. Доступна вартість, зручна схема співпраці, а також професійний досвід наших працівників з юридичною освітою гарантують Вам отримання виключно позитивного результату.